Суб'єкти владних повноважень

Показані 1-18 із 18 записів.
#НазваЄДРПОУФункціїЗавданняУ сферіФункціональний аналіз
  
1Міністерство аграрної політики та продовольства України37471967103
Формує державну політику,
Реалізує державну політику,
Здійснює державне регулювання,
Забезпечує формування державної політики,
Забезпечує реалізацію державної політики,
Визначає пріоритети
Виноградарство,
Виноробство,
Виробництво та обіг органічної продукції (сировини),
Переробна промисловість,
Розвиток сільських територій,
Рослинництво,
Садівництво,
Технічна політика у сфері агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу,
Харчова промисловість,
Хмелярство,
Дорадча діяльність,
Державна аграрна політика,
Ветеринарна медицина,
Лісове господарство,
Мисливське господарство,
Нагляд (контроль) у системі інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу,
Насінництво,
Охорона прав на сорти рослин,
Охорона, використання та відтворення водних біоресурсів,
Продовольча безпека держави,
Регулювання безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства,
Регулювання рибальства ,
Родючість ґрунтів,
Розсадництво,
Сільське господарство,
Тваринництво,
Безпечність та окремі показники якості харчових продуктів,
Аграрна наука,
Безпечність харчових продуктів,
Водний транспорт,
Міграція,
Природні біологічні ресурси
Так
2Міністерство внутрішніх справ України0003268466
Забезпечує формування державної політики,
Реалізує державну політику,
Здійснює державне регулювання
Гідрометеорологічна діяльність,
Забезпечення охорони прав і свобод людини, протидія злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, забезпечення охорони інтересів суспільства і держави,
Захист державного кордону та охорона суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні,
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідація надзвичайних ситуацій, рятувальна справа, діяльність аварійно-рятувальних служб,
Надання поліцейських послуг,
Поводження з вибуховими матеріалами,
Цивільний захист,
Атмосферне повітря,
Державний кордон,
Надзвичайні ситуації,
Охорона прав і свобод людини
Ні
3Міністерство екології та природних ресурсів України37552996184
Забезпечує формування державної політики,
Забезпечує нормативно-правове регулювання,
Реалізує державну політику
Біологічна безпека,
Генетична безпека,
Геологічне вивчення та раціональне використання надр,
Державна екологічна експертиза,
Державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства про раціональне використання, відтворення і охорону природних ресурсів, відтворення та охорону земель, екологічну та радіаційну безпеку, охорону та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, збереження, відтворення і невиснажливе використання біологічного та ландшафтного різноманіття, формування, збереження і використання екологічної мережі, з питань поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, дотримання вимог біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об’єктів природного середовища під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритій системі,
Екологічна безпека,
Збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї,
Збереження, відтворення та невиснажливого використання біологічного та ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання екологічної мережі,
Здійснення державного геологічного контролю,
Ліквідація наслідків Чорнобильської катастрофи,
Організація охорони та використання природно-заповідного фонду,
Охорона атмосферного повітря,
Охорона навколишнього природного середовища,
Охорона та відтворення вод (поверхневі, підземні, морські), раціональне використання водних ресурсів,
Охорона та раціональне використання земель,
Поводження з відходами, у тому числі радіоактивними,
Поводження з пестицидами та агрохімікатами,
Радіаційний захист,
Раціональне використання, відтворення і охорона природних ресурсів,
Атмосферне повітря,
Використання земель,
Використання надр,
Водні ресурси,
Надзвичайні ситуації,
Поводження з відходами,
Природні біологічні ресурси,
Ядерно-промисловий комплекс
Ні
4Міністерство економічного розвитку і торгівлі України37508596334
Забезпечує формування державної політики,
Реалізує державну політику,
Забезпечує реалізацію державної політики,
Забезпечує державне регулювання,
Готує пропозиції щодо забезпечення реалізації державної політики,
Готує пропозиції щодо формування державної політики
Державна статистика,
Державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів,
Державний матеріальний резерв,
Державний ринковий нагляд,
Державні та публічні закупівлі*,
Державно-приватне партнерство,
Економічне і соціальне співробітництво України з ЄС,
Експортний контроль,
Єдина зовнішньоекономічна політика, політика інтеграції національної економіки у світову економіку, співробітництва із СОТ,
Залучення міжнародної технічної допомоги,
Захист прав споживачів,
Зовнішньоекономічна політика,
Інвестиційна політика,
Інтелектуальна власність,
Контроль за цінами,
Координація діяльності з реалізації державного оборонного замовлення,
Надання адміністративних послуг,
Організація та контроль за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності,
Питання ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності,
Промислова політика ,
Регуляторна політика ,
Розвиток підприємництва,
Створення і функціонування індустріальних парків,
Державна економічна політика у сфері безпеки та оборони,
Єдина митно-тарифна політика,
Здійснення інвестицій у негрошовій формі за кордон,
Розвиток малого та середнього підприємництва,
Функціонування і розвиток оборонно-промислового комплексу, розвиток науково-технічного потенціалу в галузі озброєнь та військової техніки,
Торгівля та побутові послуги,
Управління об’єктами державної власності,
Вища освіта*,
Державне врядування,
Державні та публічні закупівлі,
Економічний розвиток,
Національна безпека та оборона,
Реєстрація юридичних подій,
Соціальна політика
Так
5Міністерство енергетики та вугільної промисловості України37471933747
Забезпечує формування державної політики,
Реалізує державну політику
Вугільно-промисловий комплекс,
Електроенергетичний комплекс,
Нафтогазовий комплекс,
Торфодобувний комплекс,
Ядерно-промисловий комплекс
Так
6Міністерство закордонних справ України0002662093
Забезпечує формування державної політики,
Реалізує державну політику
Зовнішні зносини
Ні
7Міністерство інформаційної політики України3960104432
Забезпечує нормативно-правове регулювання,
Забезпечує формування державної політики,
Реалізує державну політику
Забезпечення функціонування державних інформаційних ресурсів,
Інформаційний суверенітет України,
Державне іномовлення,
Інформаційна безпека,
Інформаційний суверенітет
Ні
8Міністерство інфраструктури України37472062276
Забезпечує формування державної політики,
Реалізує державну політику,
Формує пріоритети розвитку
Авіаційний транспорт та використання повітряного простору України,
Дорожнє господарство*,
Навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства,
Надання послуг поштового зв’язку,
Розвиток транспортної інфраструктури*,
Інноваційно-інвестиційна політика,
Наука і техніка,
Впровадження страхування на транспорті,
Автомобільний транспорт,
Водний транспорт,
Дорожнє господарство,
Залізничний транспорт,
Наука,
Послуги зв’язку та пошти,
Трубопровідний транспорт,
Фінансовий сектор
Так
9Міністерство культури України37535703144
Забезпечує формування державної політики,
Реалізує державну політику,
Забезпечує реалізацію державної політики
Вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей,
Відновлення та збереження національної пам’яті,
Захист прав національних меншин,
Кінематографія,
Міжнаціональні відносини,
Мовна політика*,
Охорона культурної спадщини*,
Релігія,
Мовна політика,
Охорона культурної спадщини
Так
10Міністерство молоді та спорту України3864988186
Забезпечує формування державної політики,
Реалізує державну політику,
Бере участь у формуванні державної політики,
Бере участь у реалізації державної політики
Молодіжна сфера*,
Національно-патріотичне виховання*,
Волонтерська діяльність,
Питання сім’ї
Так
11Міністерство оборони України00034022118
Розробляє концептуальні основи державної,
Забезпечує формування державної політики,
Реалізує державну політику
Державна космічна політика в частині щодо створення та використання космічної техніки військового призначення, а також разом з ДКА - космічної техніки подвійного призначення,
Політика з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період,
Національна безпека та оборона
Ні
12Міністерство освіти і науки України386211851347
Забезпечує формування державної політики,
Реалізує державну політику
Здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності,
Освіта,
Трансфер (передача) технологій,,
Вища освіта*,
Дошкільна освіта,
Інноваційна діяльність,
Підвищення кваліфікації,
Професійна освіта,
Середня освіта
Так
13Міністерство охорони здоров'я України000129251892
Забезпечує формування державної політики,
Реалізує державну політику
Епідеміологічний нагляд (спостереження),
Санітарне та епідемічне благополуччя населення,
Охорона здоров’я,
Захист населення від інфекційних хвороб,
Протидія ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням,
Виробництво лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів,
Контроль якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів,
Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів,
Протидія незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів,
Медичні послуги,
Наркотичні засоби та психотропні речовини
Так
14Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 37471928797
Забезпечує формування державної політики,
Забезпечує реалізацію державної політики,
Реалізує державну політику
Збереження традиційного характеру середовища населених пунктів,
Промисловість будівельних матеріалів,
Благоустрій населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання, увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій, технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна, питної води та питного водопостачання,
Житлова політика,
Регіональна політика*,
Будівництво,
Регіональна політика
Так
15Міністерство соціальної політики України37567866114
Забезпечує формування державної політики,
Реалізує державну політику
Загальнообов’язкове державне соціальне та пенсійне страхування, пенсійне забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню,
Захист прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну,
Здійснення державного гірничого нагляду,
Поводження з вибуховими матеріалами,
Політика у сфері волонтерської діяльності,
Промислова безпека,
Протидія торгівлі людьми,
Державне соціальне страхування,
Зайнятість населення,
Міжнаціональні відносини,
Надзвичайні ситуації,
Праця
Так
16Міністерство фінансів України00013480113
Забезпечує формування державної політики,
Реалізує державну політику
Бухгалтерський облік,
Видобуток, виробництво, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку,
Випуск і проведення лотерей,
Державний внутрішній фінансовий контроль,
Державний пробірний контроль,
Запобігання і протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму*,
Казначейське обслуговування бюджетних коштів,
Контроль за дотриманням бюджетного законодавства,
Організація та контроль за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності,
Боротьба з відмиванням грошей,
Використання надр,
Державна бюджетна політика,
Державне врядування,
Податкова політика,
Фінансовий сектор
Так
17Міністерство юстиції України00015622884
Забезпечує формування державної політики,
Реалізує державну політику
Банкрутство,
Використання електронного цифрового підпису,
Нотаріат,
Організація примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб),
Правова політика*,
Банкрутство та санація,
Правова політика,
Примусове виконання рішень судів та інших органів,
Реєстрація юридичних подій
Так
18Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України4044621048
Ні