Зелена книга «Ринок міжнародних вантажних автомобільних перевезень»

У результаті аналізу ринку Міжнародних вантажних автомобільних перевезень виявлено загальні проблеми, що потребують вирішення:

  • відсутність ефективної системи збору та обробки статистичних і адміністративних даних в транспортній галузі, а отже, об’єктивної оцінки його стану та перспектив розвитку;
  • відсутність ефективної системи комунікацій та зворотних зв’язків між органами управління транспортом, транспортними підприємствами і користувачами транспортних послуг, що знижує ефективність управління транспортом та якість транспортно-логістичних послуг;
  • відсутність системного підходу до координації розвитку та довгострокового планування діяльності всіх видів транспорту;
  • відсутність системи критеріїв та показників оцінювання якості надання транспортних послуг;
  • низький рівень розвитку інтермодальних, мультимодальних перевезень, транспортної логістики;
  • низький рівень якості дорожньої інфраструктури.

Особливістю правового регулювання даного ринку є висока питома вага як міжнародних договорів, що ратифіковані Україною, так і двосторонніх міжурядових угод, на підставі яких видаються дозволи на перевезення (близько 45). Аналіз регуляторного поля показав, що близько 16% нормативно-правових актів є неактуальними, два акти мають ознаки незаконних.

Наявні інструменти регулювання ринку міжнародних вантажних перевезень не виконують 9 основних цілей державного регулювання. Частина інструментів, що закріплена чинними актами, є необов'язковими, з п'яти інструментів нормативно визначений порядок відсутній у трьох.

Основними інструментами є технічний, що стосується перевірки стану та конструкції КТЗ, та два види дозволів на міжнародні вантажні перевезення (двосторонні та багатосторонні). Діючі процедури видачі як двосторонніх, так і багатосторонніх дозволів є непрозорими та недружніми для бізнесу та потребують перегляду та змін.

Перегляньте повний текст зеленої книги за посиланням.