Біла книга "Стимулювання промисловості до енергоефективності та захисту клімату"

Стимулювання промислових підприємств до ефективного використання енергоресурсів та захисту клімату повністю відповідає цілям сталого розвитку, які Україна разом з іншими країнами-членами ООН взяла за основу у встановленні стратегічних рамок національного розвитку на період до 2030 року. Це також відповідає вимогам міжнародних кліматичних договорів, Стороною яких є Україна.

Державна політика у сфері енергоефективності та зміни клімату має спрямовуватись на формування рамкових адміністративно-правових та фінансово-економічних умов, що створюють цілісну систему стимулювання промислових підприємств до ефективного використання енергоресурсів та зменшення викидів парникових газів. Саме застосування системного підходу дозволяє досягти відчутного ефекту від впровадження енергоефективних заходів як на рівні окремого підприємства, так і на рівні держави в цілому.

В основу Білої книги покладено результати змістовного професійного діалогу, який відбувся із залученням органів державної влади, бізнесу, громадськості та інших заінтересованих сторін в рамках обговорення Зеленої книги «Стимулювання промисловості до енергоефективності та захисту клімату», підготовленої Офісом ефективного регулювання в 2019 р. і опублікованої 31.10.2019.

Експертами проаналізовані чинні в Україні інструменти стимулювання промислових підприємств до енергоефективності та захисту клімату, а також надані пропозиції щодо застосування кращих європейських практик, які доцільно поширювати в Україні, та пропозиції, які покликані, зокрема, актуалізувати нормативно-правову базу у цій сфері та наблизити українське законодавство до законодавства ЄС.

Системне впровадження запропонованих змін у сфері енергоефективності сприятиме зростанню конкурентоспроможності українських товарів, підвищенню рівня безпеки держави шляхом зменшення залежності від імпорту паливно-енергетичних ресурсів, зменшенню викидів парникових газів та захисту клімату, сталому розвитку української економіки, а отже, підвищенню рівня здоров’я та добробуту громадян.

 

 

Повний текст білої книги - завантажити.