Зелена книга "Регулювання ринку деревини"

Короткий опис Зеленої книги «Регулювання ринку деревини»

В Україні поводження із лісовими ресурсами формують дві різні цілі – збереження лісів та їх використання як товару.

Перешкодою  для ефективної реалізації  цих цілей та утримання балансу між інтересами держави та бізнесу є недосконале нормативно-правове регулювання лісової галузі.

З одного боку, чинне законодавство засмічене застарілими та незаконними нормативно-правовими актами, з іншого – існує багато істотних прогалин у правовому полі:

  • не ведеться облік лісів та їх раціонального використання;
  • не визначено, на якому етапі ліс стає товаром;
  • існуюче регулювання безсиле перед незаконними рубками, а збитки неможливо обрахувати;
  • механізми реалізації деревини є непрозорими;
  • немає єдиних підходів щодо визначень «необроблена деревина», «дрова паливні», «паливна деревина» та інших.

Перелічені проблеми поглиблюються недостатністю бюджетного фінансування для відновлення лісу, неефективністю його охорони та багатьма іншими вторинними проблемами.

Зелена книга є результатом аналізу вказаних проблем та причин їх виникнення. Існуючі інструменти регулювання оцінено на предмет ефективності, корупційних ризиків, сприятливості для бізнесу та доцільності.

Проведений аналіз регуляторного впливу на ринок виявив  необхідність внесення істотних змін до існуючого законодавства та прийняття нових норм. З метою пошуку ефективних рішень Офіс ефективного регулювання починає публічні консультації.

Ознайомтеся з повним текстом Зеленої книги за посиланням.