Зелена книга «Взаємодія учасників ринку будівництва в розрізі життєвого циклу будівель та споруд»

У Зеленій книзі «Взаємодія учасників ринку будівництва в розрізі життєвого циклу будівель та споруд» нами проаналізовані:

 • наявний стан та пріоритетні напрямки розвитку галузі будівництва на підставі даних Державної служби статистики України та іншої статистичнї та аналітичної інформації, отриманої з відкритих джерел;
 • механізми взаємодії ключових стейкхолдерів процесів будівництва та експлуатації будівель та споруд у розрізі життєвого циклу будівель та споруд;
 • суть та вплив Європейського Зеленого Курсу на майбутній розвиток будівельних індустрій та галузі, можливості та перспективи безпосередньої участі України не лише у забезпеченні досягнення критеріїв «зеленої» циркулярної економіки, а й впливати на планування заходів щодо виконання ЄЗК;
 • особливості взаємодії учасників у процесі надання будівельної продукції на ринку;
 • динаміка питомої ваги інтелектуальної складової в процесах будівництва та суміжних з ними, її вплив на ефективність розвитку галузі.

Оперативними кроками та основними шляхами стимулювання розвитку інтелектуальної складової у взаємодії учасників будівельного ринку з метою запобігання ризикам подальшого розвитку галузі за екстенсивним сценарієм, що не відповідає сучасним запитам та тенденціям, доречно визначати за такими напрямами:

 • Розрахунок життєвого циклу об’єкта будівництва має стати основою формування інвестиційних намірів;
 • Безпосереднє підвищення рівня інтелектуальної складової шляхом запровадження дієвих стимулів є важливим завданням для переходу до інтенсивного сценарію розвитку, в тому числі із врахуванням стратегії Європейського Зеленого Курсу;
 • Забезпечення умов добросовісної конкуренції на ринку;
 • Розвиток інструментів саморегулювання ринку (зокрема внаслідок діджиталізації процесів, забезпечення доступності інформації, застосування ВІМ-технологій, підвищення значення саморегулівних організацій);
 • Врахування сучасного геополітичного стану та подолання наслідків злочинної агресії з боку рф проти України методами правового та технічного регулювання;
 • Забезпечення ефективної реалізації програм та планів із масштабної повоєнної відбудови України.

Означені тенденції, спрямовані на перехід до інтенсивного шляху розвитку галузі, є особливо актуальними за нових реалій існування держави та через загострення потреб ринку.

Повний текст Зеленої книги - завантажити