Зелена книга "Роздрібний ринок електричної енергії"

Вперше в сфері української енергетики було проведено системний перегляд якості регулювання роздрібного ринку електричної енергії. Силами Офісу ефективного регулювання було досліджено регуляторне поле, енергетичними нормами якого учасники ринку роздрібної торгівлі електричної енергії регулюють свої  правовідносини щодня.

Результатом такого перегляду являється Зелена книга «Роздрібний ринок електричної енергії». Дана книга спрямована на аналіз чинних регуляторних актів, пошук та аналіз проблем їх реалізації та пов’язаних з їх застосуванням інструментів (засобів) регулювання природних монополій на роздрібному ринку електричної енергії.

В процесі написання Зеленої книги було визначено, що 94 регуляторних акта складають спеціальне законодавство, яке регламентує правовідносини на Ринку роздрібної торгівлі електричної енергії. Втім, згідно з застосованою методикою (затверджена ДРС) не менш як 26 % з них є незаконними та/чи неактуальними.

Таким чином, кожен четвертий регуляторний акт, який був прийнятий задля належного врегулювання Ринку та забезпечення виконання чітких цілей, не містить правого підґрунтя чи мети регулювання, або, щонайменш, є неактуальним.

Багатьом існуючим регуляторним нормам ринку роздрібної торгівлі електричної енергії притаманна стихійність та неструктурованість, що дуже часто породжує двозначність та невизначеність. У свою чергу, саме природні монополії, зважаючи на великі фінансові та адміністративні ресурси, використовують прогалини в законодавстві нехтуючи принципом збереження балансу прав та обов'язків учасників ринку.

Завантажити зелену книгу можна за посиланням.