Проводить оцінку визначених об’єктів внутрішнього аудиту щодо: ефективності функціонування системи...

Повна назва: Проводить оцінку визначених об’єктів внутрішнього аудиту щодо: ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, з урахуванням ризикових сфер в діяльності Міненерговугілля України та підприємствах, що належать до сфери його управління, і господарських товариствах, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави; ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних і річних планах діяльності, бюджетних програмах; ефективності планування бюджетних програм, результатів у ході їх виконання на підставі аналізу результативних показників бюджетних програм та іншої інформації, що міститься у бюджетних запитах, кошторисах, паспортах бюджетних програм, звітах про виконання кошторисів, звітах про виконання паспортів бюджетних програм; якості надання адміністративних послуг та інших функцій, завдань, визначених актами законодавства; стану збереження активів та інформації; стану управління державними коштами та майном; правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності; ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань у структурі Міненерговугілля України, на підприємствах.

Положення про структурний підрозділ органу

Назва Номер акту Дата публікації Статус
ПОЛОЖЕННЯ про Департамент внутрішнього аудиту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 1 лип. 2016 р. Чинний
Інформація