ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТНОСТІ

Показані 1-20 із 42 записів.
#Назва функції структурного підрозділуКласифікаторПоложення про структурний підрозділФункція підзаконного актуПідзаконний актФункція акту, що має силу законуЗакон або інший акт, що має силу закону
 
1Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також організовує ведення бухгалтерського обліку та здійснює контроль за його правильним веденням.Забезпечення діяльності3.1 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України(не задано)Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться з дня реєстрації підприємства до його ліквідаціїПро бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
2Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також організовує ведення бухгалтерського обліку та здійснює контроль за його правильним веденням.Забезпечення діяльності3.1 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України(не задано)На основі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов"язані складати фінансову звітністьПро бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
3Здійснює, разом з іншими структурними підрозділами Міністерства, розроблення та видання галузевих методичних та інструктивних матеріалів про порядок організації бухгалтерського та фінансового обліку, складення фінансової звітності та контроль за їх виконанням.Забезпечення діяльності3.4 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України(не задано)Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, у межах своєї компетенції, відповідно до галузевих особливостей розробляють на базі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку методичні рекомендації щодо їх застосуванняПро бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
4 Здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби України та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань.Забезпечення діяльності3.5 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України(не задано)Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, довгострокових зобов'язань за енергосервісом, узятих на облік органами Казначейства УкраїниБюджетний кодекс України
5 Здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами підприємств, установ, організацій, які підпорядковані Міністерству. Забезпечення діяльності3.5 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України(не задано)Забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавствомБюджетний кодекс України
6 Здійснює поточний контроль за своєчасним наданням звітів підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Міністерства (далі – підприємства) за встановленими формами, їх зведенням та поданням в установлені строки до державних фінансових органів.Забезпечення діяльності3.5 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниФінансова звітність подається органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством - іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистикиПро затвердження Порядку подання фінансової звітності(не задано)
7Проводить розрахункові операції в Державній казначейській службі України та в інших банківських установах.Забезпечення діяльності3.6 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України(не задано)Суб"єктами правових відносин, що виникають при здійсненні переказу коштів, є учасники, користувачі (платники, отримувачі) платіжних системПро платіжні системи та переказ коштів в Україні
8Забезпечує дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти; Забезпечення діяльностіабз. 1 п. 3.10 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України(не задано)Здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організація та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесіБюджетний кодекс України
9Здійснює оцінку ефективності бюджетних програм за якими Департамент визначено відповідальним виконавцем.Забезпечення діяльностіп.3.45 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України(не задано)На всіх стадіях бюджетного процесу його учасники в межах своїх повноважень здійснюють оцінку ефективності бюджетних програм, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштівБюджетний кодекс України
10Здійснює зберігання, оформлення та передачу до архіву фінансової звітності, а також оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій.Забезпечення діяльностіабз.4 п.3.10 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості Українизберігання, оформлення та передачу до архіву фінансової звітності, а також оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операційПро затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях(не задано)
11Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку і звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та здійснює роботу з її списання відповідно до законодавства.Забезпечення діяльностіп.3.9 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України(не задано)(не задано)
12Підготовка наказу про створення тендерного комітету Міністерства та в подальшому змін в його складі.Забезпечення діяльностіп.3.44 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України(не задано)Для організації та проведення процедур закупівель замовник утворює тендерний комітет (комітети) або визначає уповноважену особу (осіб)Про публічні закупівлі
13Готує та подає на розгляд Комітету Річний план закупівель, товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до затвердженого кошторису, здійснює контроль за його виконанням.Забезпечення діяльностіп.3.28 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України(не задано)Закупівля здійснюється відповідно до річного плануПро публічні закупівлі
14Готує та подає на розгляд Комітету документацію конкурсних торгів відповідно до процедури закупівлі.Забезпечення діяльностіп.3.29 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України(не задано)Тендерна документація безоплатно оприлюднюється замовником на веб-порталі Уповноваженого органу для загального доступуПро публічні закупівлі
15Готує протоколи засідань Комітету.Забезпечення діяльностіп.3.31 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України(не задано)Рішення тендерного комітету або уповноваженої особи оформлюється протоколомПро публічні закупівлі
16Оприлюднює інформацію щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства у сфері державних закупівель.Забезпечення діяльностіп.3.32 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України(не задано)Забезпечує оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до ЗаконуПро публічні закупівлі
17Надає роз'яснення учасникам процедур закупівель щодо змісту документації конкурсних торгів у разі отримання від останніх відповідних запитів.Забезпечення діяльностіп.3.33 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України(не задано)Надання роз’яснень щодо тендерної документації та внесення змін до неїПро публічні закупівлі
18У межах компетенції опрацьовує проекти договорів на їх відповідність вимогам документації конкурсних торгів та пропозиції учасника-переможця.Забезпечення діяльностіп.3.36 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України(не задано)забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених цим ЗакономПро публічні закупівлі
19Готує матеріали на розгляд Комітету щодо здійснення оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників процедури закупівлі на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у документації конкурсних торгів.Забезпечення діяльностіп.3.35 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України(не задано)Рішення тендерного комітету або уповноваженої особи оформлюється протоколомПро публічні закупівлі
20Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством.Забезпечення діяльностіп.3.3 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України(не задано)Респонденти зобов'язані безкоштовно (за винятком проведення окремих вибіркових обстежень фізичних осіб або сукупностей таких осіб, за участь у яких респонденти отримують грошову компенсацію за витрату часу) в повному обсязі за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, у визначені строки подавати органам державної статистики достовірну інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, і дані бухгалтерського облікуПро державну статистику