ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТНОСТІ

Показані 21-40 із 42 записів.
#Назва функції структурного підрозділуКласифікаторПоложення про структурний підрозділФункція підзаконного актуПідзаконний актФункція акту, що має силу законуЗакон або інший акт, що має силу закону
 
21Здійснює фінансування одержувачів бюджетних коштів, які включені до мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на відповідний рік.Забезпечення діяльностіп.3.1 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України(не задано)Головний розпорядник бюджетних коштів отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у законі про Державний бюджет України (рішенні про місцевий бюджет); приймає рішення щодо делегування повноважень на виконання бюджетної програми розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та/або одержувачами бюджетних коштів, розподіляє та доводить до них у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнуваньБюджетний кодекс України
22Забезпечує планування видатків за бюджетними програмами, за якими департамент визначений відповідальним виконавцем шляхом складання бюджетних запитів.Забезпечення діяльностіп.3.45 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниГоловні розпорядники формують бюджетні запити, які подаються Мінфіну, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам для включення до проектів відповідних бюджетів у встановленому ними порядкуПро затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установГоловні розпорядники бюджетних коштів забезпечують складання бюджетних запитів для подання Міністерству фінансів України відповідно до вимог інструкції з підготовки бюджетних запитів, з урахуванням звітів про виконання паспортів бюджетних програмБюджетний кодекс України
23Відкриває рахунки в Державній казначейській службі та оформлює картку із зразками підписів та відбитка печаткиЗабезпечення діяльностіп.3.45 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України(не задано)В органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (далі - органи Казначейства України), бюджетним установам відкриваються рахунки у встановленому законодавством порядкуБюджетний кодекс України
24Готує набори даних для оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства, зокрема: звіти про використання бюджетних коштів; річні плани закупівель; фінансову звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства.Забезпечення діяльностіп.3.55 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниРозпорядники інформації оприлюднюють у формі відкритих даних набір даних, визначений у переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, а також будь-які інші наявні дані, що відповідають визначенню публічної інформації у формі відкритих данихПро затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних(не задано)
25Готує документи з оплати операцій, які здійснюються у межах реалізації проектів (програм), що фінансуються Європейським союзом та міжнародними фінансовими організаціями.Забезпечення діяльностіп.3.51 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниРеципієнт забезпечує цільове використання міжнародної технічної допомоги під час реалізації проектів (програм). Реципієнт веде облік використаних коштів, які надаються в рамках міжнародної технічної допомоги у вигляді фінансових ресурсів (грантів), а бенефіціар за результатами моніторингу згідно з додатком 3 до цього Порядку здійснює нагляд за цільовим використанням міжнародної технічної допомоги(не задано)
26Надання Мінфіну копію запиту на одержання коштів разом із завіреними належним чином копіями первинних документів, що підтверджують викоритсання коштів позики. Забезпечення діяльностіп.3.51 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниВідповідальний виконавець та/або бенефіціар у п'ятиденний строк після здійснення платежів із спеціальних/транзитних рахунків подає Мінфіну копію запиту на одержання коштів разом із завіреними належним чином копіями первинних документів, що підтверджують використання коштів позики (договори, акти виконаних робіт, рахунки фактури тощо), інформацію про коди програмної класифікації видатків та кредитування і коди економічної класифікації видатків або кредитування, за якими відображатимуться видатки, або надання кредитів, із зазначенням категорії витрат, визначених договором України з МФО, та пунктів плану закупівель товарів (робіт, послуг) (якщо складення плану закупівель передбачено проектом), а також наявності погодження МФО на здійснення таких витрат або пояснення щодо причини відсутності такого погодженняПро порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями(не задано)
27Подає Мінфіну та відповідальному виконавцю звіт про рух коштів на рахунку позики (крім позик, отриманих від МБРР) та про рух коштів на спеціальному рахунку.Забезпечення діяльностіп.3.51 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниБенефіціар подає Мінфіну та відповідальному виконавцю звіт про рух коштів на рахунку позики (крім позик, отриманих від МБРР) та про рух коштів на спеціальному рахунку, складені згідно з додатками 8 і 9: щомісяця до 10 числа - щодо позик, залучених під державні гарантії, разом із звітом про стан використання позики і звітом про стан обслуговування та погашення позики з початку реалізації проекту, складеними згідно з додатками 10 і 11; щокварталу до 10 числа наступного місяця - щодо позик, залучених державою. Звіти, що подаються МФО, надаються Мінфіну в електронному вигляді з періодичністю, встановленою МФО (крім інформації, що становить банківську таємницю)Про порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями(не задано)
28Забезпечує ведення бухгалтерського обліку та складання звітності за операціями з утримання апарату Міністерства, зокрема облік розрахунків із працівниками з оплати праці, облік основних засобів, матеріальних цінностей, касових операцій, проведення та облік розрахунків з бюджетом, Пенсійним фондом України. Забезпечення діяльностіп.3.2 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України(не задано)Платник податків зобов'язаний стати на облік у контролюючих органах в порядку, встановленому законодавством України, вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів, подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів, сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справиПодатковий кодекс України
29Бере участь у роботі з оформлення документів, які надаються до правоохоронних органів щодо відшкодування шкоди, заподіяної нестачами і крадіжками.Забезпечення діяльностіп.3.23 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України(не задано)Головний бухгалтер бере участь в оформленні матеріалів, пов"язаних з нестачею та відшкодування втрат від нестачі, крадіжки і псування активі підприємстваПро бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
30Погоджує облікову політику підприємств, які належать до сфери управління Міненерговугілля.Забезпечення діяльностіп.3.1 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України(не задано)Підприємство самостійно визначає за погодженням з власником (власниками) або уповноваженим ним органом (посадовою особою) відповідно до установчих документів облікову політику підприємстваПро бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
31Бере участь у розробленні або самостійно розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Департаменту.Забезпечення діяльностіп.3.12 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниПроекти актів Кабінету Міністрів готуються на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради, прийнятих відповідно доКонституції та законів України, актів Кабінету Міністрів, доручень Прем'єр-міністра, а також за ініціативою членів Кабінету Міністрів, центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з дотриманням вимог цього РегламентуПро затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України(не задано)
32Готує та розміщує інформацію про бюджет на веб-сайті Міністерства Забезпечення діяльностіп.3.55 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України(не задано)Інформація про виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) підлягає обов'язковій публікації не пізніше 1 березня року, що настає за роком звітуБюджетний кодекс України
33Готує інформацію та оприлюднює на єдиному веб-порталі використання публічних коштів: - обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань – всього та в розрізі бюджетних програм; - обсяги проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету – всього та в розрізі бюджетних програм; - інформацію про укладені договори та про стан їх виконання; - кількість службових відряджень.Забезпечення діяльностіп.3.55 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України(не задано)Інформація, що оприлюднюється згідно з цим Законом, готується розпорядниками та одержувачами коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів, органами Пенсійного фонду, підприємствами, а також фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та подається ними для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштівПро відкритість використання публічних коштів
34Складає кошториси, плани асигнувань та розрахунки до них за бюджетними програмами, за якими департамент визначений відповідальним виконавцем.Забезпечення діяльностіп.3.45 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України(не задано)Відповідно до затвердженого розпису бюджету розпорядники бюджетних коштів одержують бюджетні асигнування, що є підставою для затвердження кошторисівБюджетний кодекс України
35Розробляє паспорти бюджетних програм і складає звіти про їх виконання, за якими департамент визначений відповідальним виконавцем.Забезпечення діяльностіп.3.45 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України(не задано)Головний розпорядник бюджетних коштів розробляє та затверджує паспорти бюджетних програм і складає звіти про їх виконання, здійснює аналіз показників виконання бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі)Бюджетний кодекс України
36Складає та подає Державній казначейській службі розподіл показників зведеного кошторису, плану асигнувань та оформлює реєстри змін до них.Забезпечення діяльностіп.3.45 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості Українирозпорядники, які отримали від органів Казначейства витяг, повинні подати цим органам розподіли показників зведених кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, а також зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачівПро затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ(не задано)
37Формує бухгалтерську, фінансову та статистичну звітність з питань бюджетного фінансування та подає відповідним органам виконавчої влади у встановленому порядку.Забезпечення діяльностіп.3.11 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України(не задано)Головний бухгалтер бюджетної установи забезпечує складання та подання фінансової і бюджетної звітності відповідно до встановлених вимогБюджетний кодекс України
38Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.Забезпечення діяльностіп.3.1 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України(не задано)Бюджетні установи ведуть бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку в порядку, встановленому Міністерством фінансів УкраїниБюджетний кодекс України
39Відповідно до покладених на Департамент обов’язків забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки. Організовує виконання завдань щодо планування, обліку та звітності про фінансування заходів з мобілізаційної підготовки енергетичних галузей. Працює з відомостями про заходи, які заплановані або здійснюються для забезпечення сталого функціонування енергетичних галузей за умов воєнного часу. Працює з документами про фінансування заходів технічного захисту інформації та щодо комплексної системи захисту інформації автоматизованих систем в Міністерстві. Ст. 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 4.11.11 ЗВДТ. Ступені секретності «Таємно», «Цілком таємно». Забезпечення діяльностіп.3.27 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості України(не задано)Центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування здійснюють державну політику у сфері охорони державної таємниці в межах своїх повноважень, передбачених закономПро державну таємницю
40Здійснює фінансування, облік та контроль за видатками, поверненням та обслуговуванням запозичення під гарантії Уряду.Забезпечення діяльностіп.3.45 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості Україниповернення та обслуговування запозичення здійснюються Міністерством енергетики та вугільної промисловості за бюджетною програмою "Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку", яка відкривається Міністерством фінансів за спеціальним фондом державного бюджету з внесенням відповідних змін до розпису державного бюджетуПро схвалення проекту соціально-економічного розвитку "Будівництво першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох агрегатів" та затвердження умов надання у 2013 році державних гарантій для забезпечення виконання зобов'язань Міністерства енергетики та вугільної промисловості за запозиченням, що залучається для його реалізації(не задано)