забезпечує у сфері охорони та відтворення вод (поверхневі, підземні, морські), раціонального викорис...

Повна назва: забезпечує у сфері охорони та відтворення вод (поверхневі, підземні, морські), раціонального використання водних ресурсів нормативно-правове регулювання з питань методик та методичних вказівок щодо встановлення технологічних нормативів

Назва
Нічого не знайдено.