узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції