здійснює функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління