розробляє і затверджує методику розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж

Інформація