застосовує передбачені законодавством заходи для припинення порушення санітарного законодавства