здійснює інші функції у фінансово-кредитній сфері в межах своєї компетенції, визначеної законом

Інформація
Акти, які передбачають функцію