Функції органів влади

Показані 21-40 із 302 записів.
#НазваТипРегуляториДокументи
 
21скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки КримАдміністрування регулюванняПрезидент УкраїниКонституція України
22у сфері економіки та фінансів забезпечує проведення державної політики цін та здійснює державне регулювання ціноутворенняАдміністрування регулюванняКМУПро Кабінет Міністрів України
23здійснює регуляторні функції, передбачені законодавством України у сфері телерадіомовлення, а саме участь у розробці та погодження проекту Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України і Плану використання радіочастотного ресурсу України у частині смуг радіочастот, виділених для потреб телерадіомовленняАдміністрування регулюванняНаціональна рада України з питань телебачення і радіомовленняПро Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення
24здійснює відповідно до визначених спеціальним законом повноважень валютне регулювання, визначає порядок здійснення операцій в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний контроль за банками та іншими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операційАдміністрування регулюванняНБУПро Національний банк України
25у сфері економіки та фінансів забезпечує проведення зовнішньоекономічної політики України, здійснює в межах, визначених законом, регулювання зовнішньоекономічної діяльностіАдміністрування регулюванняКМУПро Кабінет Міністрів України
26здійснює регуляторні функції, передбачені законодавством України у сфері телерадіомовлення, а саме розробку умов використання та визначення користувачів радіочастотного ресурсу, виділеного для потреб телерадіомовленняАдміністрування регулюванняНаціональна рада України з питань телебачення і радіомовленняПро Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення
27здійснює регуляторні функції, передбачені законодавством України у сфері телерадіомовлення, а саме забезпечення і сприяння конкуренції у діяльності телерадіоорганізацій усіх форм власності відповідно до вимог законодавства, створення умов щодо недопущення усунення, обмеження чи спотворення конкуренції у телерадіоінформаційному просторіАдміністрування регулюванняНаціональна рада України з питань телебачення і радіомовленняПро Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення
28у сфері економіки та фінансів організовує та забезпечує здійснення митної справиАдміністрування регулюванняКМУПро Кабінет Міністрів України
29у сфері економіки та фінансів бере участь у складанні платіжного балансу та організовує роботу із складання зовнішньоторговельного балансу України, забезпечує раціональне використання державних валютних коштівАдміністрування регулюванняКМУПро Кабінет Міністрів України
30здійснює регуляторні функції, передбачені законодавством України у сфері телерадіомовлення, а саме ведення Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовленняАдміністрування регулюванняНаціональна рада України з питань телебачення і радіомовленняПро Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення
31вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваньАдміністрування регулюванняПрезидент УкраїниКонституція України
32у сфері економіки та фінансів визначає доцільність розроблення державних цільових програм з урахуванням загальнодержавних пріоритетів та забезпечує їх виконанняАдміністрування регулюванняКМУПро Кабінет Міністрів України
33призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73 цієї КонституціїАдміністрування регулюванняВРУКонституція України
34організує інкасацію та перевезення банкнот і монет та інших цінностей, видає ліцензії на право інкасації та перевезення банкнот і монет та інших цінностейАдміністрування регулюванняНБУПро Національний банк України
35здійснює регуляторні функції, передбачені законодавством України у сфері телерадіомовлення, а саме розробку та затвердження порядку проведення конференцій щодо формування, обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України"Адміністрування регулюванняНаціональна рада України з питань телебачення і радіомовленняПро Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення
36приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності УкраїниАдміністрування регулюванняПрезидент УкраїниКонституція України
37у сферах соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій забезпечує проведення державної соціальної політики, вживає заходів щодо підвищення реальних доходів населення та забезпечує соціальний захист громадянАдміністрування регулюванняКМУПро Кабінет Міністрів України
38реалізує державну політику з питань захисту державних секретів у системі Національного банкуАдміністрування регулюванняНБУПро Національний банк України
39приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою УкраїниАдміністрування регулюванняПрезидент УкраїниКонституція України
40у сферах соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій виступає стороною соціального діалогу на національному рівні, сприяє його розвитку, відповідно до закону проводить консультації з іншими сторонами соціального діалогу щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань формування і реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносинАдміністрування регулюванняКМУПро Кабінет Міністрів України