Обмеження доступу на ринок

Показані 1-20 із 82 записів.
#Назва
 
1Захист прав споживачів
2Контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт
3Планування, забудова та інше використання територій
4Розробка і реалізація містобудівної документації
5Створення соціальної, інженерної і транспортної інфраструктур територій та населених пунктів
6Забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів
7Створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури
8Створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення
9Формування сприятливого життєвого середовища
10Сприяння підготовці і підвищенню кваліфікації кадрів в галузі містобудування, архітектури і будівництва
11Забезпечення довговічності будинків та споруд
12Створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення
13Створення безпечних умов для життя та здоров'я людини
14Відповідність будівельних норм сучасним досягненням науки і техніки
15Відповідність будівельних норм вимогам законодавства, міжнародних норм та правил
16Проведення комплексної реконструкції та забудови територій кварталів (мікрорайонів) відповідно до містобудівної документації, проектів забудови території, проектної документації на будівництво окремих об'єктів у цих кварталах (мікрорайонах)
17Захист економічних інтересів України та законних інтересів підприємств і організацій транспорту та споживачів транспортних послуг, створення рівних умов для розвитку господарської діяльності підприємств транспорту, обмеження монополізму та розвиток конкуренції, додержання необхідних темпів і пропорцій розвитку національної транспортної системи
18Створення умов безпечного, якісного й ефективного перевезення пасажирів та вантажів, надання додаткових транспортних послуг
19Впровадження регламентів Європейського Союзу
20Створення умов безпечного, якісного й ефективного перевезення пасажирів та вантажів, надання додаткових транспортних послуг
Опис способу