Тариф на спеціалізовані послуг транспортних терміналів, портів, аеропортів за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України

Інформація