Технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок