Ліцензія на виробництво джерел іонізуючого випромінювання