Ліцензія на використання джерел іонізуючого випромінювання: експлуатація ДІВ