Ліцензія на використання джерел іонізуючого випромінювання: зберігання ДІВ