Ліцензія на використання джерел іонізуючого випромінювання: технічне обслуговування ДІВ