Реєстрація Правил Центрального депозитарію та надання статусу Центрального депозитарію