Висновок про відповідність медичного імунобіологічного препарату вимогам державних і міжнародних стандартів