Довідка про внесення інформації про відокремлений підрозділ кредитної установи до Реєстру