Дозвіл небанківській фінансовій установі – управителю на право здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю