Дозвіл на спеціальне використання об'єктів тваринного світу