Делегування повноважень саморегулівній організації професійних учасників фондового ринку