Погодження проекту статуту корпоративного інвестиційного фонду та реєстрації випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду з видачею тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій