Свідоцтво про реєстрацію випуску та зареєстрований проспект емісії