Спеціальний режим сплати податку на додану вартість для с/г пiдприємств, які провадить діяльність у сфері лісового господарства, на вартiсть поставлених ним товарiв/послуг, залишається в його розпорядженнi для вiдшкодування суми ПДВ за податковим кредитом, а за наявностi залишку такої суми - для iнших виробничих цiлей (до 1 січня 2017 року)

Інформація