Спеціальний режим сплати податку на додану вартість для с/г пiдприємств усiх форм власностi, якi не обрали спецiального режиму оподаткування дiяльностi, залишається у розпорядженнi цих с/г пiдприємств i спрямовується на пiдтримку власного виробництва тваринницької продукцiї (до 1 січня 2017 року)

Інформація