Норми надання в користування кабельної каналізації електрозвя'зку