Видача довідки про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій (РРО)

Видана суб'єкту господарювання довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій (РРО)

Реєстрації в контролюючому органі підлягають РРО, модифікації яких включені до Державного реєстру РРО, з урахуванням сфер їх застосування та за умови, що строк служби, установлений у технічній документації на РРО, не вичерпався, а також з урахуванням строків первинної реєстрації, установлених Державним реєстром РРО.

Довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій (РРО)
Акти, якими передбачено:
П. 4 розділу 2 Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), Наказ, Мінфін України, Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій, №547, від 14.06.2016
 1. Заява про реєстрацію РРО
  Реєстраційна заява має бути підписана керівником суб'єкта господарювання або фізичною особою - підприємцем із зазначенням дати подання. Усі розділи реєстраційної заяви підлягають обов'язковому заповненню. У реєстраційній заяві указується спосіб отримання реєстраційного посвідчення (поштою або безпосередньо в контролюючому органі).
 2. Документ, що підтверджує факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування РРО
  Копія, засвідчена підписом керівника суб'єкта господарювання або особистим підписом фізичної особи - підприємця
 3. Документ на право власності або інший документ, що дає право на розміщення господарської одиниці, де буде використовуватися РРО
  Копія, засвідчена підписом керівника суб'єкта господарювання або особистим підписом фізичної особи - підприємця
 4. Паспорт (формуляр) РРО
  Копія
 5. Паспорт модема
  Копія. Необхідна у разі застосування зовнішнього модема
 6. Договір, яким підтверджується право надання виробником РРО Центру сервісного обслуговування права на проведення технічного обслуговування і ремонту моделі РРО
  Копія
Приклади документів:
Акти, якими передбачено:
П. 4 розділу 2 Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), П. 4 розділу 2 Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), П. 3 розділу 2 Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), П. 4 розділу 2 Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), П. 3 розділу 2 Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги) , Додаток 1, Наказ, Мінфін України, Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій, №547, від 14.06.2016
Договір суб'єкта господарювання з центром сервісного обслуговування обладнання про технічне обслуговування та ремонт реєстратора розрахункових операцій
Договір суб'єкта господарювання з центром сервісного обслуговування обладнання про технічне обслуговування та ремонт реєстратора розрахункових операцій
Акти, якими передбачено:
П. 4 розділу 2 Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), Наказ, Мінфін України, Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій, №547, від 14.06.2016
Вимоги до паспорта (формуляра) РРО

Паспорт (формуляр) реєстратора повинен містити таку інформацію:

1) назва моделі (модифікації), сфера застосування та версія внутрішнього програмного забезпечення (згідно з Державним реєстром реєстраторів розрахункових операцій);

2) номер реєстратора;

3) дата виготовлення;

4) гарантійні зобов'язання виробника (постачальника), у тому числі гарантійний строк зберігання та гарантійний строк експлуатації реєстратора;

5) строк служби реєстратора;

6) складові частини реєстратора згідно із сертифікатом відповідності та конструкторсько-технологічною документацією виробника;

7) комплект поставки;

8) зазначення місць встановлення:

9) пломб (засобів контролю) на корпусі (блоках) реєстратора;

10) пломб виробника на фіскальному блоці з детальним їх описом;

11) відмітка щодо проведення повірки (якщо реєстратор є засобом вимірювальної техніки або містить складові частини, що належать до таких засобів);

12) кількість груп з оподаткування, у тому числі з від'ємним підсумком;

13) максимальна кількість описів товарів, які можуть бути занесені до оперативної пам'яті фіскального блока у процесі програмування;

14) швидкість друкування чекової (контрольної) стрічки;

15) ширина і тип чекової (контрольної) стрічки, кількість символів, призначених для друкування найменувань товарів у чеку;

16) діапазон робочих температур;

17) перелік зовнішніх пристроїв, які відповідно до експлуатаційної документації можуть працювати у складі, під управлінням або разом із реєстратором, і портів, до яких кожен з них може бути підключений;

18) інші параметри (характеристики).

Паспорт (формуляр) повинен мати окремі розділи для внесення даних щодо введення реєстратора в експлуатацію та його гарантійного (післягарантійного) ремонту.

Паспорт (формуляр) спеціалізованого реєстратора повинен містити додаткову інформацію про технічні та функціональні характеристики, пов'язані з особливостями застосування такого реєстратора.

Безоплатно

2 робочих дні з моменту подання заяви.

Протягом п'яти робочих днів з дати видачі або надсилання на адресу електронної пошти довідки про резервування фіскального номера суб'єкт господарювання повинен забезпечити переведення РРО у фіскальний режим роботи (внесення фіскального номера до фіскальної пам'яті РРО, персоналізація та опломбування РРО в ЦСО).

1. У разі відсутності підстав для відмови в реєстрації РРО посадова особа контролюючого органу не пізніше двох робочих днів з дня надходження документів приймає рішення про можливість реєстрації РРО, формує та резервує фіскальний номер РРО в інформаційній системі ДФС та видає суб'єкту господарювання довідку про резервування фіскального номера РРО за формою № 2-РРО (додаток 2) (далі - довідка про резервування фіскального номера).

2. Довідка про резервування фіскального номера дійсна протягом п'яти робочих днів з дати її видачі або надсилання на адресу електронної пошти суб'єкта господарювання.

3. Датою резервування фіскального номера РРО, яка зазначається в довідці про резервування фіскального номера, є дата, що відповідає даті формування фіскального номера РРО в інформаційній системі ДФС.

4. Контролюючим органом довідка про резервування фіскального номера може бути надіслана в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку на електронну адресу ЦСО, зазначену в реєстраційній заяві, у разі включення такого ЦСО до системи подання податкових документів в електронному вигляді.

5. Протягом п'яти робочих днів з дати видачі або надсилання на адресу електронної пошти довідки про резервування фіскального номера суб'єкт господарювання повинен забезпечити переведення РРО у фіскальний режим роботи (внесення фіскального номера до фіскальної пам'яті РРО, персоналізація та опломбування РРО в ЦСО).

 1. Особисто
 2. Поштою
 3. Онлайн
Акти, якими передбачено:
п. 6-7, п. 16 розділу 2 Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), Наказ, Мінфін України, Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій, №547, від 14.06.2016
 1. РРО вже зареєстрований
 2. Модель (модифікацію) РРО не включено або виключено з Державного реєстру РРО
 3. РРО не відповідає сфері застосування, зазначеній в реєстраційній заяві
 4. Центр сертифікації обладнання не має права на технічне обслуговування та ремонт РРО у зв'язку з відсутністю договору з виробником (постачальником) такого РРО
 5. Документи подано не в повному обсязі
 6. В контролюючому органі наявні відомості про анулювання ліцензії на право здійснення відповідної господарської діяльності
 7. Відсутній документ на право власності або інший документ, що дає право на розміщення господарської одиниці, де буде використовуватися РРО
 8. Суб'єкта господарювання не включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
 9. Суб'єкт господарювання не перебуває на обліку в контролюючому органі, до якого подано документи на реєстрацію РРО
 10. Суб'єкт господарювання або його відокремлені підрозділи не перебувають на обліку в контролюючому органі за адресою господарської одиниці, де буде використовуватися РРО.

Рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

Адміністративне оскарження здійснюється згідно з п. 56.3 ПКУ та Наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2015  № 916 "Про затвердження Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами".

У разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган прийняв рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених ПКУ або іншими законами України, він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення.

Скарги на рішення контролюючих органів в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональних територіальних органів та митниць подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (за потреби - з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати) протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків рішення контролюючого органу, що оскаржується.

Рішення контролюючого органу може бути скасоване контролюючим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства.

Під час процедури адміністративного оскарження обов'язок доведення того, що будь-яке нарахування, здійснене контролюючим органом у випадках, визначених цим Кодексом, або будь-яке інше рішення контролюючого органу є правомірним, покладається на контролюючий орган.

Судове оскарження відбувається згідно з п. 56.18 ПКУ.

Платник податків має право оскаржити в суді рішення контролюючого органу у будь-який момент після отримання такого рішення.

Рішення контролюючого органу, оскаржене в судовому порядку, не підлягає адміністративному оскарженню.

Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору.

При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання протиправним та/або скасування рішення контролюючого органу грошове зобов'язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.