Видача технічних умов на приєднання когенераційних установок до теплових мереж

Видача технічних умов на приєднання когенераційних установок до теплових мереж

  1. Заява про приєднання когенераційної установки до теплових мереж
  2. Ситуаційний план із зазначенням місцезнаходження когенераційної установки та місця приєднання
  3. Копія документа, який підтверджує право власності на цей об'єкт та право власності чи користування земельною ділянкою
  4. Опитувальний лист на приєднання когенераційних установок до теплових мереж
Є платежі
Вартість послуг з надання технічних умов на приєднання когенераційних установок до теплових мереж.
Розмір: ціна договірна.
Період: одноразово.

Відповідно до ч. 6 ст. 30 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності" порядок визначення вартості послуг з надання ТУ визначаються відповідними центральними органами виконавчої влади або державними колегіальними органами, однак для ТУ з приєднання когенераційних установок до теплових мереж такий порядок не визначено

Технічні умови надаються не пізніше 15 днів з дня отримання відповідного запиту.

Теплотранспортуюча організація під час підготовки технічних умов має керуватися принципами надійності теплопостачання та забезпечення якості теплової енергії.

Вимоги технічних умов мають відповідати нормативно-правовим актам України та нормативно-технічним документам. Точка комерційного обліку теплової енергії має збігатися з запроектованою межею балансової належності в точці приєднання когенераційної установки замовника.

Усі узгодження технічних умов між структурними підрозділами теплотранспортуючої організації (внутрішні узгодження) виконуються нею самостійно.

Відсутність технічних можливостей теплотранспортуючої системи
Акти, якими передбачено:
Частина четверта ст. 19, Закон, Верховна Рада України, Про теплопостачання, №2633-IV, від 02.06.2005

У разі, коли в технічних умовах передбачається проведення реконструкції або модернізації теплових мереж або технологічного обладнання власника теплової мережі, пов'язаних з приєднанням когенераційної установки, власник когенераційної установки має право звернутися до центрального органу виконавчої влади у сфері теплопостачання за експертним висновком щодо технічної обґрунтованості технічних вимог на приєднання, обсягу робіт.

Одноразово. Технічні умови є чинними до завершення будівництва об’єкта незалежно від зміни замовника.

Технічні умови повинні відповідати законодавству, містити достовірну інформацію та обґрунтовані вимоги до об’єктів будівництва, а також відповідати намірам заявника щодо забудови земельної ділянки (частина третя ст. 30 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності". Однак законодавством не передбачено механізму оскарження обгрунтованості технічних умов.