Вступ до членів оптового ринку електричної енергії україни суб’єктів, які здійснюють підприємницьку діяльність з виробництва та постачання електричної енергії

Суб’єкт підприємницької діяльності стає членом ОРЕ

Акти, якими передбачено:
Договір, Нацкомелектроенергетики, Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України, №б/н, від 15.11.1996
 1. Рішення щодо вступу до Оптового ринку електричної енергії (ОРЕ)
 2. Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України

Заявнику, у справі якого винесено позитивне рішення Ради щодо вступу до ОРЕ, Секретаріатом Ради надсилається письмове повідомлення із зазначенням:

- про делегування у 28-денний строк до Секретаріату Ради призначеної заявником в установленому порядку повноважної особи для підписання нею від імені заявника Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України від 15 листопада 1996 року.

.

Акти, якими передбачено:
Договір, Нацкомелектроенергетики, Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України, №б/н, від 15.11.1996
Секретаріат Ради ОРЕ

Секретаріат Ради Оптового ринку електричної енергії веде облік заявників - ліцензіатів НКРЕКП, які подали до Ради свої заяви про вступ до ОРЕ та інші необхідні матеріали

Акти, якими передбачено:
Договір, Нацкомелектроенергетики, Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України, №б/н, від 15.11.1996
 1. Заява про вступ до Оптового ринку електричної енергії України
 2. Стислий опис виду діяльності заявника із зазначенням території, на якій передбачається діяльність у перший місяць, а надалі - згідно з договорами на постачання електроенергії
 3. Дані про річні обсяги операцій, які заявник передбачає здійснювати на ОРЕ
 4. Нотаріально засвідчені копії ліцензій на право здійснення діяльності з виробництва електричної енергії
  У зв'язку із зміною законодавства, видача ліцензії наразі - це внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про право провадження суб’єктом господарювання визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню
 5. Протокол погодження з Розпорядником системи розрахунків обсягів, форм, термінів, засобів передачі даних та процедур, необхідних для проведеня розрахунків згідно з Правилами ОРЕ
  Необхідно три примірники
Акти, якими передбачено:
Пункт 2.1 Інструкції Додаток 6, Пункт 2.2.1 Інструкції Додаток 6, Пункт 2.2.3 Інструкції Додаток 6 , Пункт 2.2.5 Інструкції, Договір, Нацкомелектроенергетики, Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України, №б/н, від 15.11.1996
Безоплатно

Рішення про прийом заявника до ОРЕ або відмову в цьому приймається на засіданні Ради протягом 30 днів після отримання від нього всієї необхідної інформації щодо вступу до ОРЕ

Акти, якими передбачено:
Договір, Нацкомелектроенергетики, Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України, №б/н, від 15.11.1996

Заява та документи, які додаються до заяви про вступ до ОРЕ подається заявником до Секретаріату Ради у одному примірнику. Заява подається представником заявника. Повноваження осіб засвідчується в установленому порядку. Секретаріат Ради може вимагати від заявника іншу інформацію, якщо вона об’єктивно необхідна для розгляду заяви про вступ до ОРЕ. Секретаріат Ради проводить її реєстрацію разом з документами, які додаються до неї, та перевіряє відповідність даних документів. Заява про вступ до ОРЕ передається на розгляд Ради.Секретаріат Ради за сприянням фахівців ДП “Енергоринок” проводить відповідну аналітичну роботу, пов’язану з передачею заяви та додатків до неї на розгляд Раді. Остаточне рішення про прийом заявника до ОРЕ або відмову в цьому приймається на засіданні Ради протягом 30 днів після отримання від нього всієї необхідної інформації щодо вступу до ОРЕ. Секретаріат Ради за 7 днів до дати засідання Ради повинен надіслати письмове повідомлення про це членам Ради, Мінпаливенерго та НКРЕ, а також фізичним та юридичним особам, які внесли пропозиції з вищезазначених питань. Зазначені повідомлення повинні містити інформацію про день, час і місце проведення засідання та порядок денний. Заявнику, у справі якого винесено позитивне рішення Ради щодо вступу до ОРЕ, Секретаріатом Ради надсилається письмове повідомлення із зазначенням: - про делегування у 28-денний строк до Секретаріату Ради призначеної заявником в установленому порядку повноважної особи для підписання нею від імені заявника Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України від 15 листопада 1996 року.

Акти, якими передбачено:
Договір, Нацкомелектроенергетики, Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України, №б/н, від 15.11.1996
Особисто

Заява подається представником заявника. Повноваження осіб засвідчується в установленому порядку.

Акти, якими передбачено:
Договір, Нацкомелектроенергетики, Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України, №б/н, від 15.11.1996
 1. Подані документи містять недостовірні дані, які можуть впливати на рішення Ради
 2. Аналітична робота, проведена Секретаріатом Ради разом із Розпорядником коштів та Розпорядником системи розрахунків з урахуванням всіх обставин, дає підстави вважати, що заявник не може забезпечити виконання умов Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (ДЧОРЕ)

В разі відмови у вступі до ОРЕ за результатами голосування членів Ради заявнику в тижневий термін з дня прийняття рішення направляються:

1) копія рішення Ради, в якому вказуються результати розгляду справи по суті та мотиви відмови;

2) умови, при виконанні яких Рада матиме підстави узгодити вступ заявника до ОРЕ.

Рішення Ради щодо відмови у вступі до ОРЕ набуває чинності, якщо протягом 10 днів воно не було оскаржено (з одночасним повідомленням про це Ради) до НКРЕ.

Акти, якими передбачено:
Договір, Нацкомелектроенергетики, Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України, №б/н, від 15.11.1996

Невідповідність поданих заявником даних

Після подання заяви про вступ до ОРЕ Секретаріат Ради проводить її реєстрацію разом з документами, які додаються до неї, та перевіряє відповідність даних документів. При виявленні невідповідності поданих заявником даних, Секретаріат Ради протягом тижня з дати реєстрації заяви направляє заявнику повідомлення про відхилення заяви та вказує причини відмови. Заявник після врахування зауважень Секретаріату Ради може знову подати документи про вступ до ОРЕ.

Акти, якими передбачено:
Договір, Нацкомелектроенергетики, Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України, №б/н, від 15.11.1996

Спори та скарги третіх сторін стосовно участі у ОРЕ розглядаються НКРЕ. Термін розгляду не повинен перевищувати одного місяця.

Акти, якими передбачено:
Договір, Нацкомелектроенергетики, Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України, №б/н, від 15.11.1996

В разі відсутності технічних можливостей щодо самостійного обміну  даними, заявник подає до Секретаріату Ради угоду на подання  даних за заявника іншими членами ОРЕ або третьою стороною.

Така угода обов’язково погоджується з Розпорядником системи розрахунків;

   погоджена з Розпорядником системи розрахунків довідка про характер очікуваних операцій на енергоринку  - у трьох примірниках

  довідка  від НКРЕ  про відсутність заборгованості по сплаті поточної плати за ліцензії.