Організації та проведення відкритого обговорення проектів рішень НКРЕКП на місцях з питань встановлення цін (тарифів) та змін до них

Порядок проходження процедури законодавством не визначений

Протокол (відкритого слухання) на місцях, який підлягає оприлюдненню ліцензіатом на своєму офіційному веб-сайті та надсилається до НКРЕКП

Безоплатно

Якщо рішення з питань встановлення цін (тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційних програм/планів розвитку/змін до них, приймається за ініціативою НКРЕКП, відкрите обговорення (відкрите слухання)  на місцях  не проводиться.