Видача рішення про передачу у власність чи користування земельної ділянки Головним управлінням Держгеокадастру

Рішення про передачу у власність чи користування земельної ділянки

 1. Завдання на розроблення проекту землеустрою
 2. Пояснювальна записка
 3. Копія клопотання (заяви) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
 4. Дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
 5. Письмова згода землевласника (землекористувача), засвідчена нотаріально (у разі викупу (вилучення) земельної ділянки в порядку, встановленому законодавством), або рішення суду
 6. Довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями
 7. Матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування (у разі формування земельної ділянки);
 8. Відомості про обчислення площі земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки).
 9. Копії правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна для об’єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками, які розташовані на земельній ділянці
 10. Розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом)
 11. Розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів (у випадках, передбачених законом).
 12. Акт приймання-передачі межових знаків на зберігання (у разі формування земельної ділянки);
 13. Акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності (у разі формування земельної ділянки);
 14. Перелік обмежень у використанні земельних ділянок
 15. Викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки)
 16. Кадастровий план земельної ділянки;
 17. Матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) (у разі формування земельної ділянки)
 18. Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки органом містобудування та архітектури
 19. Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки органом земельних ресурсів
Акти, якими передбачено:
Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50 , Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50 , Стаття 50 , Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Статті 50, Закон, Верховна Рада України, Про землеустрій, №858-IV, від 22.05.2003
Додаток 7 , Постанова, Кабінет Міністрів України, Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру, №1051, від 17.10.2012
 1. Дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
 2. Довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями
 3. Висновок про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
 4. Викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)
 5. Висновок про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Акти, якими передбачено:
Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Стаття 50, Закон, Верховна Рада України, Про землеустрій, №858-IV, від 22.05.2003
Статті 118 та 123, Статті 118 та 123, Статті 118 та 123, Статті 118 та 123, Статті 118 та 123, Кодекс України, Верховна Рада України, Земельний кодекс України, №2768-III, від 25.10.2001
Вимоги до землевпорядної організації (розробника проекту землеустрою)

Розробниками документації із землеустрою є:

юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;

фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

Не визначено

У двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку такої експертизи.  

У двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ( а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку такої експертизи),   приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність або користування.

Головному управлінню Держгеокадастру при прийнятті рішення забороняється вимагати:

- додаткові матеріали та документи, не включені до складу документації із землеустрою згідно із Законом України “Про землеустрій”; 

- проведення будь-яких обстежень, експертиз та робіт. 

 

невідповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів

Судовий порядок оскраження.