Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт

Право на виконання будівельних робіт на об’єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)

реєстрації повідомлення про початок будівельних робіт
  1. Виконавчі органи сільських, селищних рад
  2. Виконавчі органи міських рад (міста обласного значення)
  3. Виконавчі органи міських рад (міста районного значення)

1) Виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад (крім міських рад населених пунктів, які є адміністративними центрами областей, та міських рад населених пунктів з чисельністю населення понад 50 тисяч) - щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), розташованих у межах відповідних населених пунктів;

2) Виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю міських рад населених пунктів, які є адміністративними центрами областей, міських рад населених пунктів з чисельністю населення понад 50 тисяч, структурними підрозділами з питань державного архітектурно-будівельного контролю Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) та середніми (СС2) наслідками, розташованих у межах відповідних населених пунктів..

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)
Безоплатно

Замовник має право виконувати будівельні роботи після подання замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю - щодо об’єктів будівництва, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)

Орган державного архітектурно-будівельного контролю забезпечує внесення інформації, зазначеної у повідомленні про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт чи повідомленні про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт, до реєстру згідно Порядку виконання підготовчих і будівельних робіт

  1. Особисто
  2. Поштою
  3. Онлайн

Особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю за місцезнаходженням об’єкта не пізніше ніж за один календарний день до початку виконання підготовчих або будівельних робіт.

В судовому порядку

У випадку продовження строку виконання будівельних робіт понад строк, зазначений у відповідному повідомленні, замовник зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня самостійного виявлення недостовірних даних у повідомленні подати до відповідних органів ДАБІ відповідну заяву з виправленням помилок