Отримання ветеринарного свідоцтва (№2)

В результаті проходження процедури, суб'єкт звернення отмає ветеринарне свідоцтво №2 -  разовий документ, виданий державним ветеринарним інспектором, що підтверджує ветеринарно-санітарний стан партії тварин, продуктів тваринного походження. 

Не пізніше 30 днів від дати подачі документів

Видача ветеринарного свідоцтва (№2) - адміністративна послуга. 1. Приймання документів, необхідних для видачі ветеринарних документів. 2. Розгляд документів поданих для видачі ветеринарних документів, вихід на об'єкт для здійснення належних ветеринарно-санітарних заходів. 3. Видача та підписання ветеринарного свідоцтва

  1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком
  2. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру
  3. недотримання ветеринарно-санітарних заходів, передбачених законодавством; ускладнення епізоотичної ситуації на відповідній території, потужності (об'єкті) (Закон про вет. медицину ч.7. ст. 32)
  4. неможливість безпосереднього огляду об'єкта державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду (Закон про вет. медицину ч.7. ст. 32)
  5. відсутність документального підтвердження епізоотичного благополуччя місцевості походження та ветеринарно-санітарного стану об'єктів; відсутність необхідної ветеринарної обробки тварин, їх карантинування, відповідних досліджень та/або експертного висновку (Закон про вет. медицину ч.7. ст. 32)

Ветеринарне свідоцтво (№2) має бути отримано суб'єктом при кожному переміщенні тварин при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною)