Укладання договору будівельного підряду

Нотаріуси
Договір підряду вважається укладеним з моменту його нотаріального  посвідчення, якщо це передбачено законом або домовленістю сторін.
Проект договору будівельного підряду
Істотні умови договору будівельного підряду визначено пунктом 5 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду у капітальному будівництві, затверджених постановою КМУ від 01.08.2005 № 668. Якщо проект договору підряду готує підрядник, замовник зобов'язаний надати йому інформацію, визначену пунктом 8 Загальних умов.
Акти, якими передбачено:
Додаток до наказу, Наказ, Мінбуд України, Про затвердження Примірного договору підряду в капітальному будівництві, №3, від 27.10.2005
Стаття 318, Кодекс України, Верховна Рада України, Господарський кодекс України, №436-IV, від 16.01.2003
Ліцензія на провадження видів господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками
Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками

Ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:

.............................

9) будівництво об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками, - з урахуванням особливостей, визначених Законом України"Про архітектурну діяльність";

Є платежі
Вартість робіт за договором будівельного підряду.
Розмір: Визначається договором на підставі приблизного або твердого кошторису з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».
Період: Поетапно, відповідно до плану фінансування будівництва.
Договір підряду може бути укладений за результатами проведених торгів (тендеру) або переговорів сторін. 
Рішення про спосіб укладення договору підряду приймає замовник відповідно до законодавства. 
У разі коли договір підряду  укладається  за  результатами переговорів сторін, проект договору підряду готує будь-яка сторона, у разі конкурсного відбору - замовник.
Закупівля робіт за рахунок державних коштів здійснюється в порядку та на умовах, визначених законодавством. Договір підряду, що укладається на підставі державного замовлення, повинен відповідати умовам цього замовлення. 
Недосягнення згоди з істотних умов договору
Договір підряду вважається неукладеним (таким, що не відбувся) у разі, коли сторони не досягли згоди з усіх істотних умов.  

Незгода з окремими умовами договору.

Умови договору узгоджуються шляхом складання протоколу розбідностей у 20-денний строк. Строк врегулювання розбіжностей може бути продовжений за взаємною згодою сторін.

Одноразово

Внесення змін у договір підряду чи його розірвання допускається тільки за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором підряду або законом. У разі відсутності такої згоди заінтересована сторона має право звернутися до суду. 
Під час укладання зовнішньоекономічних договорів підряду сторони мають право використовувати міжнародні звичаї та рекомендації міжнародних організацій.
У зовнішньоекономічному договорі підряду сторони визначають умови та порядок передачі спорів до суду, країну суду, в якому будуть розв'язуватися спори, а також матеріальне та процесуальне право, яке буде застосовуватись  під  час  їх розв'язання.