Укладання договору підряду на проектні та пошукові роботи

Нотаріуси

Якщо сторони домовилися про нотаріальне посвідчення договору, щодо якого законом не вимагається нотаріальне посвідчення, такий договір є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.

Проект договору підряду на проектні та пошукові роботи
Є платежі
Вартість проектно-вишукувальних робіт.
Розмір: договірна ціна, розрахована на основі ДСТУ Б Д. 1.1-7:2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво».
Період: .

20 днів з дати отримання проекту договору

Договір підряду може бути укладений за результатами проведених торгів (тендеру) або переговорів сторін. 
Рішення про спосіб укладення договору підряду приймає замовник відповідно до законодавства. 
У разі коли договір підряду  укладається  за  результатами переговорів сторін, проект договору підряду готує будь-яка сторона, у разі конкурсного відбору - замовник.
Закупівля робіт за рахунок державних коштів здійснюється в порядку та на умовах, визначених законодавством. Договір підряду, що укладається на підставі державного замовлення, повинен відповідати умовам цього замовлення. 
Недосягнення згоди з істотних умов договору

У разі якщо сторони не досягли згоди з усіх істотних умов договору, такий договір вважається неукладеним (таким, що не відбувся).

Незгода з окремими умовами договору.

Сторона, яка одержала протокол розбіжностей до договору, зобов'язана протягом двадцяти днів розглянути його, в цей же строк вжити заходів для врегулювання розбіжностей з другою стороною та включити до договору всі прийняті пропозиції.

Одноразово

Зміна та розірвання договору в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором.

Законодавством не передбачено особливостей (загальних умов) укладання і виконання договору підряду на проектні та пошукові роботи, тому при укладанні таких договорів застосовуються загальні засади договірних відносин, визначених цивільним і господарським законодавством