Видача ветеринарно-санітарного паспорта пасіки

Видача ветеринарно-санітарного паспорта пасіки

Ветеринарно-санітарний паспорт пасіки

паспорт пасіки  -  документ  про  ветеринарно-санітарний стан 
бджолиних  сімей,  виданий  власнику  пасіки  центральним  органом 
виконавчої   влади,   що   реалізує   державну  політику  у  сфері 
ветеринарної  медицини

Не визначено
Ветеринарно-санітарний паспорт пасіки (надалі - паспорт) 
(додаток) видається районним (міським) управлінням ветеринарної 
медицини  на  пасіку незалежно від форми її власності і є 
документом, який засвідчує ветеринарно-санітарний стан пасіки.
Паспорт  підписується  головним  державним інспектором 
ветеринарної медицини району (міста) і завіряється  печаткою 
районного (міського) управління державної ветеринарної медицини.
Паспорт реєструється в журналі обліку районного (міського) 
управління ветеринарної медицини і має порядковий номер.
Паспорт пред’являється при продажу і обміні воскосировини, 
купівлі вощини і є підставою для видачі ветеринарних свідоцтв при 
вивезенні (продажу) бджіл і продуктів бджільництва відповідно до 
Порядку видачі ветеринарних документів, затвердженого наказом 
Державного комітету ветеринарної медицини України від 13 квітня 
2009 року N 85, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 16 червня 2009 року за N 519/16535 (із змінами). 
Паспорт зберігається у старшого бджоляра або власника 
пасіки  і  пред'являється на вимогу спеціаліста ветеринарної 
медицини.

Паспорт  підлягає  заміні  на  новий після заповнення всіх його розділів, а також при зміні власника пасіки.