Видача Дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду