Укладання договору про постачання електричної енергії (приєднана потужність 150 кВт та більше)

Споживання електричної енергії з дотриманням споживачем умов оплати купованої електричної енергії та режимів споживання електричної енергії для отримання договірних обсягів електричної енергії та величини потужності.

Договір про постачання електричної енергії - це домовленість двох сторін, який встановлює зміст та регулює правовідносини між сторонами під час продажу постачальником за регульованим тарифом електричної енергії споживачу за тарифами, які регулюються відповідно до законодавства України.

Договір про постачання електричної енергії

Договір про постачання електричної енергії - це домовленість двох сторін, який встановлює зміст та регулює правовідносини між сторонами під час продажу постачальником за регульованим тарифом електричної енергії споживачу за тарифами, які регулюються відповідно до законодавства України.

Невід'ємними частинами договору про постачання електричної енергії є:

1) акт (акти) про розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін;

2) відомості про розрахункові засоби обліку активної та реактивної електричної енергії (точка встановлення, тип, покази на момент укладання договору тощо);

3) схема електропостачання споживача із зазначенням ліній, що живлять електроустановки споживача, і точок їх приєднання;

4) повідомлення про граничні величини споживання електричної потужності та години контролю максимального навантаження енергосистеми;

5) За необхідності до договору про постачання електричної енергії додаються:

а) акти екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача;

б) порядок розрахунку технічних втрат електричної енергії в електричних мережах;

в) перелік випадків, коли постачання електричної енергії може бути обмежене споживачу, та порядок обмеження.

Електропостачальник

Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом (електропередавальна організація, електропостачальник) надає послуги з електропостачання та  забезпечує рівень надійності електропостачання відповідно до узгодженої в договорі категорії з надійності електропостачання.

 1. Заява-приєднання
 2. Паспорт точки розподілу (передачі) електричної енергії
 3. Однолінійна схема електропостачання об'єкта
 4. Відомості щодо розрахункових засобів обліку (тип, марка, технічні характеристики)
 5. «Порядок розрахунків»;
 6. Порядок участі споживача в графіках обмеження електроспоживання та графіках відключень
 7. Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін
 8. Порядок розрахунку втрат електроенергії в мережах споживача
 9. Довідка про перелік субспоживачів
 10. Дані розрахункових засобів обліку субспоживачів
 1. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців (для фізичної особи - підприємця)
 2. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців (для юридичної особи)
 3. Акт екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача

  В разі необхідності

Приклади документів:
Акти, якими передбачено:
п. 3, Наказ, Мінпраці України, Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, №260, від 08.06.2001
пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, Наказ, Держкомлісгосп України, Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини, №42, від 19.02.2007
Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Постанова, Нацкомелектроенергетики, Про затвердження Правил користування електричною енергією, №28, від 31.07.1996
п. 2.3., Наказ, Мінагрополітики України, Про затвердження Порядку реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання, №690, від 21.11.2006

Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом зобов'язаний надати на розгляд проект договору про постачання електричної енергії протягом 14 робочих днів

Заявник має бути приєднаним до мереж та мати вузол обліку електричної енергії.Заявник подає заяву та пакет документів до електропостачальника. Електропостачальник готує проект договору про постачання електричної енергії. Електропостачальник  зобов'язаний надати на розгляд проект договору  протягом 14 робочих днів.  Обидві сторони, які укладають договір мають його підписати. 

 1. Подання неповного пакету документів
 2. Установка заявника не приєдненна до електричних мереж
 3. Подання документів до постачальника, який не здійснює діяльність на закріпленій території

Постачальники електричної енергії за регульованим тарифом на закріпленій території не мають права відмовити споживачу або субспоживачу, електроустановки якого розташовані на цій території, в укладенні договору, за умови дотримання вимог законодавства України, зокрема Правил користування електричною енергією та інших нормативно-технічних документів.

Закріплена територія - територія адміністративно-територіальної  одиниці,  де  розташовані  місцеві електричні  мережі,  яку постачальник  погоджує  з  центральним  органом  виконавчої  влади,  що здійснює  управління в електроенергетиці,   і затверджується
Національною комісією, що здійснює державне регулювання  в сферах енергетики та комунальних послуг  в   установленому    порядку.    Якщо    на    території  адміністративно-територіальної   одиниці   розташовані  електричні  мережі інших  постачальників електричної  енергії  за регульованим  тарифом,  то  закріплена  територія  кожного  з  цих ліцензіатів  визначається  відповідно  до  території  розташування об'єктів електроенергетики.

У разі виникнення спірних питань, які не були вирішені  шляхом переговорів, такі питання мають передаватися на розгляд до Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та/або до суду.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг  розглядає скарги споживачів щодо порушення їхніх прав та інтересів суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також вирішує спори, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, з питань  доступу/приєднання до електричних  мереж. Розглядає скарги споживачів відповідно до Закону України "Про звернення громадян". Під час розгляду скарг, вирішення спорів  має право вимагати від суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, копії документів, пояснення та іншу інформацію, необхідні для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спорів. До прийняття рішення по суті спірного питання  може проводити попередні слухання із залученням заінтересованих осіб та, за потреби, проводити позапланові перевірки.

Строк дії договору є істотною умовою та зазначається в договорі.

До договору, укладення якого передбачено Правилами користування електричною енергією, за взаємною згодою сторін можуть бути оформлені додатки. В додатках до відповідного договору обумовлюються технічні та організаційні особливості врегулювання відносин між сторонами. Додатки мають не суперечити законодавству України, в тому числі Правилам та нормативно-технічним документам.