Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об'єктів

Територіальні органи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Функції з реалізації державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення та із здійснення контролю (нагляду) за дотриманням вимог санітарного законодавства (крім функцій з реалізації державної політики у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження) покладено на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Головне управління Держпродспоживслужби в Житомирській області 

10002, м.Житомир, вул.Гагаріна, 55.
Телефон – 34-24-31
E-mail:   g.upr@zt-dpss.gov.ua
Режим роботи: Пн-Чт: 09:00-18:00 Пт: 09:00-16:45, обідня перерва: 13:00-13:45

  1. Специфікація (довідка про повний склад об’єкта експертизи та показники його ідентифікації)
  2. Документ власника, що декларує відповідність об'єкта експертизи визначеним в Україні вимогам щодо їх безпеки для здоров'я людини (наявні висновки держсанепідекспертизи на імпортоване та нове вітчизняне технологічне устаткування, сировину, готову серійну продукцію, що виготовляється)
  3. Заява про проведення робіт для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Акт про санітарно-епідемологічне обстеження об'єкту

Подається за наявності. У разі відсутності такого документу, обстеження (експертиза) проводиться органом самостійно

Акти, якими передбачено:
п. 11 Додаток 4, п. 11 Додаток 4, п. 11 Додаток 4, п. 11 Додаток 4, п. 11 Додаток 4, п. 11 Додаток 4, п. 11 Додаток 4, п. 11 Додаток 4, п. 11 Додаток 4, п. 11 Додаток 4, п. 11 Додаток 4, п. 11 Додаток 4, п. 11 Додаток 4, п. 11 Додаток 4, п. 11 Додаток 4, п. 11 Додаток 4, п. 11 Додаток 4, п. 11 Додаток 4, п. 11 Додаток 4, п. 11 Додаток 4, п. 11 Додаток 4, п. 11 Додаток 4, п. 11 Додаток 4, п. 11 Додаток 4, п. 11 Додаток 4, п. 11 Додаток 4, п. 11 Додаток 4, п. 11 Додаток 4, п. 11 Додаток 4, п. 11 Додаток 4, п. 11 Додаток 4, п. 11 Додаток 4, п. 11 Додаток 4, п. 11 Додаток 4, п. 11 Додаток 4, п. 11 Додаток 4, п. 11 Додаток 4, Наказ, МОЗ України, Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи, №247, від 09.10.2000
Є платежі

Видача висновку санітарно-епідемологічної експертизи на підставі поданих документів здійснюється безоплатно. У разі необхідності оплати санітарно-епідемологічного остеження об'єкту, суб'єкт господарювання оплачує його окремо.

Плата за санітарно-епідемологічне обстеження об'єкту.
Розмір: 200 грн.
Період: Одноразово.

Строк видачі документів дозвільного характеру становить десять робочих днів, якщо інше не встановлено законом (відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності").

 

 

Термін у 30 діб з дати надходження документів, встановлений п. 7.10. Тимчасового Порядку, є незаконним, оскільки не передбачений жодним законом.

Державна санітарно-епідеміологічна експертиза включає такі етапи:
- звернення заявника до територіальних органів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
- здійснення вимірювань, досліджень об'єктів, наукового обґрунтування відповідних вимог щодо об'єкта експертизи (показників безпеки та умов використання тощо) та оформлення звіту;
- проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи та оформлення її результатів у вигляді протоколу експертизи;
- підготовка проекту висновку;
- затвердження висновку експертизи та внесення його до реєстру висновків експертизи (http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/Administrativni_Poslugi/131/ ).

Для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи заявник подає до відповідного територіального органу Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, у сфері державного санітарно-епідеміологічного нагляду якого перебуває заявник, заяву за формою та отримує направлення відповідного головного державного санітарного лікаря або його заступника цього закладу.

Якщо склад, характер, властивості об'єкта експертизи потребують додаткового аналізу, то установи, заклади державної санітарно-епідеміологічної служби, експертні комісії і виконавці робіт державної санітарно-епідеміологічної експертизи можуть вимагати від заявника інші документи та матеріали, що містять інформацію про прямий або опосередкований вплив об'єкта експертизи на здоров'я населення чи його санітарне та епідемічне благополуччя в обсязі, необхідному для проведення обґрунтованої державної санітарно-епідеміологічної експертизи, і які повинні бути проаналізовані в ході експертизи.

Територіальний орган Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на підставі отриманих документів проводить державну санітарно-епідеміологічну експертизу, про що складає протокол експертизи, готує проект висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи у двох примірниках.

Висновки у двох примірниках затверджує власним підписом та печаткою головний державний санітарний лікар або вповноважені ним заступники, яким делеговані повноваження в установленому порядку. 

Після затвердження висновок уноситься до реєстру висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи і йому присвоюється відповідний номер. Висновок уважається дійсним тільки за наявності номера реєстрації в реєстрі.

  1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком
  2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей
  3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру

Згідно з Тимчасовим порядком, висновок  експертизи  є  чинним  протягом  терміну  дії нормативного документа,  прийнятого в установленому порядку на цей об'єкт експертизи.

Це незаконно, оскільки згідно з Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", документи дозвільного характеру видаються на необмежений строк, якщо інше не встановлено законом. Тимчасовий порядок не є законом.