Персоналізація, введення в експлуатацію та опломбування реєстратора розрахункових операцій (РРО)

Реєстратор розрахункових операцій персоналізований, введений у експлуатацію та опломбований, про що видана довідка за формою № 1-ЦСО

 

Персоналізація РРО здійснюється центром сервісного обслуговування для однозначного визначення РРО в системі обліку даних ДФС за допомогою системи унікальних номерів, до якої входять:

- індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість або податковий номер (якщо суб’єкт господарювання не зареєстрований платником податку на додану вартість),

- фіскальний номер РРО,

- ідентифікаційний номер РРО або ідентифікаційний номер модема (у разі застосування зовнішнього модема),

- заводський номер РРО та ідентифікаційний номер модуля безпеки SAM,

(відповідно до Порядку передачі електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв'язку до органів державної податкової служби, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 2012 року № 1057).

  1. Довідка про опломбування РРО
  2. Акт введення РРО в експлуатацію
Приклад документа:
Центри сервісного обслуговування

Введення РРО та зовнішніх модемів в експлуатацію, їх технічне обслуговування та ремонт здійснюються ЦСО виключно на підставі договорів про технічне обслуговування та ремонт РРО, укладених із суб'єктами господарювання

Довідка про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій (РРО)
Приклади документів:
Акти, якими передбачено:
п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, п. 6, Наказ, Мінфін України, Порядок опломбування реєстраторів розрахункових операцій, №547, від 14.06.2016
Безоплатно

Роботи з введення РРО в експлуатацію виконуються ЦСО відповідно до вимог експлуатаційних документів у строк, що не перевищує трьох діб від дати інформування суб'єктом господарювання щодо отримання довідки про резервування фіскального номера.

Після закінчення робіт із введення РРО в експлуатацію представник ЦСО робить запис в експлуатаційних документах та заповнює у трьох примірниках акт введення РРО в експлуатацію. Перший примірник акта залишається в ЦСО, другий і третій надаються суб'єкту господарювання, один з яких разом з довідкою про опломбування передається суб'єктом господарювання до контролюючого органу, де проводиться реєстрація зазначеного РРО.

Довідка про опломбування складається у двох примірниках, один з яких надається суб'єкту господарювання, інший зберігається у ЦСО, що здійснив опломбування.

У довідці про опломбування зазначаються дані щодо відповідності конструкції та програмного забезпечення РРО документації виробника, а також щодо проведеної персоналізації РРО та переведення його у фіскальний режим роботи. Дані про суб'єкта господарювання заносяться з довідки про резервування фіскального номера РРО.

Копію кожної довідки про опломбування, виданої ЦСО, суб'єкт господарювання повинен подати до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО.

Виявлення невідповідності конструкції та/або програмного забезпечення РРО документації виробника

У разі виявлення невідповідності конструкції та/або програмного забезпечення РРО документації виробника ЦСО видає довідку про опломбування із зазначенням причини відмови в опломбуванні.

Така довідка складається у трьох примірниках, перший з яких надається суб'єкту господарювання, другий передається до контролюючого органу, яким зареєстровано РРО, третій залишається в ЦСО.

ЦСО щороку здійснює перевірку РРО, які перебувають у ньому на технічному обслуговуванні, на відповідність документації виробника, якщо такі РРО протягом року не підлягали ремонту. За результатами перевірки суб'єкту господарювання видається довідка про опломбування відповідно до вимог цього розділу.

Технічне обслуговування РРО повинно здійснюватися без порушення пломб виробника, якщо інше не передбачено експлуатаційними документами.

Опломбування конструкції РРО повинно забезпечувати опломбування зовнішнього кожуха або кожухів окремих блоків шляхом установлення засобів контролю в місцях стику корпусу РРО (кожуха блока) з верхньою кришкою на її протилежних боках таким чином, щоб унеможливити доступ до внутрішніх вузлів, крім чекової, контрольної та фарбувальної стрічок, без зняття або пошкодження пломб.

Корпус зовнішнього модема повинен унеможливлювати несанкціонований доступ до складових частин без порушення пломб.

У РРО блочної конструкції засоби контролю встановлюються також на місця підключення з'єднувальних кабелів зв'язку окремих блоків, кожен з яких має свій кожух.

В експлуатаційних документах на РРО та зовнішній модем зазначаються місця встановлення пломб (засобів контролю) на корпусі (блоках) РРО та зовнішнього модема, на фіскальному блоці з детальним їх описом та з урахуванням вимог абзацу першого цього пункту.

Цілісність та справжність пломб (засобів контролю) на корпусі, блоках та фіскальному блоці визначаються за методикою, затвердженою їх виробником.

ЦСО забороняється використовувати засоби контролю не за призначенням, а також передавати чи продавати їх без здійснення операції опломбування.

При опломбуванні РРО із зовнішнім модемом ЦСО перевіряє наявність зазначення моделі (модифікації) РРО в експлуатаційній документації зовнішнього модема, для експлуатації з яким він призначений. Зовнішній модем має бути підключений безпосередньо до РРО. Корпус зовнішнього модема повинен бути опломбований виробником або ЦСО. Допускається підключення електронного контрольно-касового реєстратора (далі - ЕККР) до зовнішнього модема та зовнішнього модема до керуючого пристрою для ЕККР.

У РРО з контрольною стрічкою в електронній формі повинен застосовуватись вбудований модем.

(п. 4-5 розділу 2 Порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого Наказом Мініфстерства фінансів України від 14.06.2016 № 547)