Видача дозволу на виконання будівельних робіт

Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради

Документи подаються особисто замовником (його уповноваженою особою) або надсилаються рекомендованим листом з описом вкладення до Центру надання адміністративних послуг чи через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві/

Дозвіл на виконання будівельних робіт видається замовнику (його уповноваженій особі) через Центр надання адміністративних послуг.

Інформація щодо виданого дозволу на виконання будівельних робіт розміщується на офіційному веб-сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України у розділі «Реєстр дозвільних документів» http://www.dabi.gov.ua/.

 1. Заява
 2. Копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію
  Може не подаватися у разі реконструкції, реставрації або капітального ремонту об’єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їхніх фундаментів у плані, реконструкції або капітального ремонту автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення, а також комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду і нового будівництва об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до містобудівної документації на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності.
 3. Копія розпорядчого документа щодо комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду
  Подається у разі здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності (замість копії документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою)
 4. Копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або згода його власника, засвідчена у встановленому законодавством порядку, на проведення будівельних робіт
  Подається у разі здійснення реконструкції, реставрації чи капітального ремонту
 5. Копії документів про призначення осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт, та осіб, які здійснюють авторський і технічний нагляд
 6. Інформація про ліцензію, що дає право на виконання будівельних робіт, та кваліфікаційні сертифікати
 7. Результати оцінки впливу на довкілля у випадках, визначених Законом України "Про оцінку впливу на довкілля"
 8. Проектна документація на будівництво, розроблена та затверджена в установленому порядку
Акти, якими передбачено:
частина третя статті 37, пункт 1 частини третьої статті 37, пункт 2 частини третьої статті 37, пункт 4 частини третьої статті 37, пункт 5 частини третьої статті 37, пункт 6 частини третьої статті 37, частина третя статті 37, частина третя статті 37, Закон, Верховна Рада України, Про регулювання містобудівної діяльності, №3038-VI, від 17.02.2011
додаток 10, пункт 28, пункт 28, пункт 28, пункт 28, пункт 28, пункт 28, Постанова, Кабінет Міністрів України, Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт, №466, від 13.04.2011
Безоплатно

Під час розгляду заяви орган державного архітектурно-будівельного контролю перевіряє наявність відомостей про:

відповідний кваліфікаційний сертифікат відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554 “Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури” у реєстрі атестованих осіб;

ліцензію на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, на офіційному веб-сайті Держархбудінспекції.

У разі якщо в установлений строк органом державного архітектурно-будівельного контролю не видано дозвіл на виконання будівельних робіт або відмову в його видачі, замовник звертається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, для вжиття протягом десяти робочих днів заходів, пов’язаних з видачею зазначеного дозволу або відмовою в його видачі. У разі якщо протягом зазначеного строку не буде видано дозвіл на виконання будівельних робіт або відмову в його видачі, право на виконання будівельних робіт виникає на десятий робочий день з дня реєстрації письмового звернення, направленого рекомендованим листом до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, а дозвіл вважається виданим.

 1. Виявлення у поданих документах недостовірної інформації
 2. Невідповідність поданих документів вимогам законодавства
 3. Неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу дозволу

Відмова у наданні адміністративної послуги доводиться до відома суб’єкта звернення у письмовій формі з обґрунтуванням причин.

Рішення про видачу або анулювання дозволу на виконання будівельних робіт може бути розглянуто у порядку нагляду Держархбудінспекцією (без права видачі дозволу), або оскаржено до суду.

Одноразово щодо кожного об’єкта будівництва, підключення об’єкта будівництва до інженерних мереж та споруд

Отримання дозволу на виконання будівельних робіт необхідне для виконання підготовчих робіт (якщо вони не були виконані раніше згідно з повідомленням про початок виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт на об’єктах будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, підключення об’єкта будівництва до інженерних мереж та споруд надається замовнику та генеральному підряднику чи підряднику (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) (частина перша статті 37 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності").

Дозвіл на виконання будівельних робіт надається:

виконавчими органами з питань державного архітектурно-будівельного контролю міських рад населених пунктів, які є адміністративними центрами областей, міських рад населених пунктів з чисельністю населення понад 50 тисяч, структурними підрозділами з питань державного архітектурно-будівельного контролю Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) наслідками, розташованих у межах відповідних населених пунктів;

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, через головних інспекторів будівельного нагляду - щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, розташованих за межами населених пунктів і на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми наслідками (СС2), розташованих у межах сіл, селищ та міст (крім міст, які є адміністративними центрами областей, міст з чисельністю населення понад 50 тисяч, міст Києва та Севастополя), а також щодо всіх об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними наслідками (СС3), розташованих у межах населених пунктів (пункт 7 частини першої статті 7 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності").

Інформація щодо виданого дозволу на виконання будівельних робіт розміщується на офіційному сайті Держархбудінспекції України у розділі «Реєстр дозвільних документів» у єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.