Проведення державної експертизи землевпорядної документації та документації з оцінки земель

Висновок державної експертизи землевпорядної документації або відмова у проведенні реєстрації об’єкта експертизи.

  1. Заява (клопотання) про проведення державної експертизи землевпорядної документації
  2. Проект землеустрою
  3. Документ, що підтверджує оплату за проведення землевпорядної експертизи
Вимоги до землевпорядної організації та інженера-землевпорядника

Розробниками документації із землеустрою є:

Юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;

фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням а є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

Акти, якими передбачено:
Стаття 26, Стаття 26, Закон, Верховна Рада України, Про землеустрій, №858-IV, від 22.05.2003
Є платежі
Плата за державну експертизу землевпорядної документації.
Розмір: 3 % від вартості проектно вишукувальних робіт, але не менше 20 грн..
Період: Одноразово.

Розрахунковий рахунок для внесення плати надається Головним управлінням Держгеокадастру у Сумській області, який надає адміністративну послугу:

р/р 34311879227173 Державне казначейство України, МФО 899998, код ЄДРПОУ 37970593,

отримувач: УК у м. Сумах/м.Суми/ 22012500

Призначення платежу: *;101;свій код ЄДРПОУ; плата за надання інших адміністративних послуг

Строки проведення державної експертизи не можуть перевищувати 20 робочих днів від дня реєстрації об'єкта державної експертизи

Проведення державної експертизи передбачає експертне дослідження, перевірку, аналіз і оцінку об'єкта державної експертизи та підготовку обґрунтованого та об'єктивного експертного висновку.

Для проведення державної експертизи замовником подаються оригінали відповідної документації та матеріалів.

Процедура проведення державної експертизи включає:

- перевірку наявності та повноти необхідних документів і матеріалів щодо об'єктів державної експертизи та їх реєстрацію (підготовча стадія);

- аналітичне опрацювання документів чи матеріалів щодо об'єктів державної експертизи, а в разі необхідності - проведення обстежень у натурі (на місцевості) та проведення на їх основі аналізу їх відповідності вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам (основна стадія);

- узагальнення окремих експертних досліджень, одержаної інформації, підготовку висновку державної експертизи та видачу його замовникам об'єктів державної експертизи (заключна стадія).

Документація не відповідає вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам та правилам

Законодавством не передбачені підстави для залишення поданих документів без розгляду. 

Законодавством не передбачена процедура зупинення розгляду поданих документів та терміну такого зупинення. 

Замовники або розробники об'єктів державної експертизи, заінтересовані у спростуванні висновків державної експертизи або їх окремих положень, подають обґрунтоване клопотання (заяву) про це до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у місячний термін з дня отримання клопотання (заяви) розглядає його і за наявності підстав призначає проведення повторної державної експертизи.

У разі спростування висновків державної експертизи, яку проводив центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, до проведення повторної державної експертизи залучаються незалежні експерти.

У разі відмови в розгляді заяви про спростування висновків державної експертизи або незгоди з висновками повторної державної експертизи замовники або розробники об'єктів державної експертизи мають право звернутися до суду.

Висновки державної експертизи можуть бути скасовані органом, який їх видав, у разі виявлення обставин, що могли вплинути на об'єктивність оцінки висновку.

Позитивні висновки повторної державної експертизи є підставою для прийняття відповідним органом рішення або реалізації заходів, передбачених об'єктами державної експертизи, крім випадків оскарження їх у судовому порядку. 

3 роки у разі якщо землевпорядна документація не реалізована.